top of page

O NAS

CZY ISTNIEJE ALGORYTM

ZAUFANIA?

CZYM SIĘ ZAJMUJEMY

About01

ISSP, czyli Information Systems Security Partners, to założona w 2008 roku firma profesjonalnie zajmująca się pełnocyklowym bezpieczeństwem cybernetycznym.


Oferujemy ocenę zagrożenia i podatności na zagrożenia, testy penetracyjne i bezpieczeństwa, konsultacje w zakresie cyberbezpieczeństwa i kryminalistyki cyfrowej, a także usługi integracji i wsparcia w dziedzinie technologii oraz danych, zarządzane wykrywanie i reagowanie oraz analizę zagrożeń.


Pomagamy firmom, organizacjom, branżom, rządom i środowiskom akademickim zmierzyć się z wyzwaniem, jakim jest ciągłe zagrożenie cyberatakami oraz chronimy ich sieci, systemy i dane przed nieustannie zmieniającymi się zagrożeniami cybernetycznymi.

MOŻLIWOŚCI

JESTEŚMY PO TO, ABY SŁUŻYĆ CI LEPIEJ

Capabilities02
square.png
Doradztwo & Integracja

ISSP integruje i wspiera technologie związane z bezpieczeństwem cybernetycznym i przetwarzaniem danych, zapewniając gotowe rozwiązania w tej dziedzinie, a także oferuje konsultacje w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego, ocenę zagrożenia i podatności na zagrożenia, testy penetracyjne i testy bezpieczeństwa.

triangle.png
Centrum Operacji Bezpieczeństwa

Centrum Operacji Bezpieczeństwa ISSP świadczy usługi zarządzanego bezpieczeństwa, w tym zarządzanego wykrywania i reagowania, zarządzania incydentami, zarządzania zgodnością czy zarządzania platformą bezpieczeństwa.

cross.png
ISSP Labs

ISSP Labs specjalizuje się w analizie cyberataków i złośliwego oprogramowania, inżynierii odwrotnej, trudnych zadaniach z zakresu kryminalistyki komputerowej, badaniach i rozwoju w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego i wywiadu w obszarze zagrożeń.

circle.png
Centrum Szkoleniowe

Centrum Szkoleniowe ISSP oferuje profesjonalne szkolenia, w tym certyfikowane szkolenia dla sprzedawców technologii, profesjonalne kształcenie przez światowych liderów w dziedzinie programów certyfikacji infosec (bezpieczeństwa informacji) i bezpieczeństwa cybernetycznego, takich jak Rada UE i (ISC)², a także opracowane przez siebie programy szkoleniowe.

Dla zespołu Honeywell zajmującego się bezpieczeństwem cybernetycznym niezwykle użyteczne były informacje eksperckie dotyczące dochodzeń w sprawie ataków cybernetycznych, jakie udostępniła nam jednostka ISSP Labs.

Glenn Berube

Dyrektor Generalny
Connected Solutions
Honeywell International

FEEDBACK

DĄŻYMY DO DOSKONAŁOŚCI

LUDZIE

NASZ ZESPÓŁ

Feedback03
Team04

Zbudowaliśmy zespół inżynierów, łowców zagrożeń cybernetycznych, analityków i menedżerów usług, zmotywowanych do zrozumienia Twoich potrzeb i zapewnienia najlepszych w swojej klasie rozwiązań oraz usług dostosowanych do Twoich wymagań. Nie traktujemy bezpieczeństwa cybernetycznego wyłącznie jak biznesu. Stanowi ono nasza misję i pasję. Jesteśmy w Twojej drużynie!

Contact05
bottom of page