top of page

EDUKACJA

CENTRUM SZKOLENIOWE

Centrum Szkoleniowe ISSP oferuje profesjonalne szkolenia, w tym certyfikowane szkolenia dla sprzedawców technologii, profesjonalne kształcenie przez światowych liderów w dziedzinie programów certyfikacji infosec (bezpieczeństwa informacji) i bezpieczeństwa cybernetycznego, takich jak Rada UE i (ISC)², a także opracowane przez siebie programy szkoleniowe. 


Centrum Szkoleniowe ISSP jest autoryzowanym i certyfikowanym dostawcą znanych na całym świecie profesjonalnych programów certyfikacyjnych, w tym Certified Network Defender (CND), Certified Ethical Hacker (CEH), Computer Hacking Forensics Investigator (C|HFI) przez Radę WE oraz CISSP przez (ISC)². 


W ciągu 4 lat Centrum Szkoleniowe ISSP wykształciło ponad 100 specjalistów ds. bezpieczeństwa informacji zarówno z sektora publicznego, jak i prywatnych organizacji z sektora bankowego, informatycznego, farmaceutycznego, chemicznego, naftowego i gazowego, rolnictwa, telekomunikacji i transportu.

circle.png
Szkolenie dla specjalistów ds. bezpieczeństwa

CEH - Certified Ethical Hacker
CHFI - Computer Hacking Forensic Investigator
CCISO - Certified Chief Information Security Officer
CISSP - Certified Information Systems Security Professional
CISSM - Certified Information Systems Security Manager
CISRM - Certified Information Systems Risk Manager
ECSA - Certified Security Analyst
ECIH - Certified Incident Handler
CND - Certified Network Defender
CSS - Certified Security Sentinel
CVA - Certified Vulnerability Assessor
OWASP for developers

circle.png
Szkolenie dla audytorów bezpieczeństwa

ISO 27001 Internal Auditor
ISO 27001 Lead Auditor

circle.png
Szkolenie w zakresie świadomości bezpieczeństwa

Podstawy bezpieczeństwa dla kierownictwa najwyższego szczebla
Świadomość bezpieczeństwa informacji
Podstawy bezpieczeństwa cybernetycznego

bottom of page