top of page

USŁUGI

CENTRUM OPERACJI BEZPIECZEŃSTWA

Centrum Operacji Bezpieczeństwa ISSP świadczy usługi zarządzanego bezpieczeństwa, w tym zarządzanego wykrywania i reagowania, zarządzania incydentami, zarządzania zgodnością, platformą zarządzania logami czy nieustannym tropieniem zagrożeń.

 
Nasze usługi pomagają firmom i organizacjom poprawić ich możliwości w zakresie monitorowania infrastruktury IT w celu wykrycia ukrytych anomalii behawioralnych, wczesnej detekcji zagrożeń i reagowania na incydenty. 


Korzystając z usług Centrum Operacji Bezpieczeństwa ISSP, nasi klienci uzyskują dostęp do szerokiej gamy wiodących technologii bez konieczności ich zakupu, najbardziej doświadczony i zmotywowany zespół pracuje na ich rzecz bez kłopotów i kosztów związanych z zatrudnieniem, szkoleniem i utrzymaniem wysokiej jakości specjalistów ds. bezpieczeństwa cybernetycznego.

triangle.png
Zarządzane wykrywanie zagrożeń i reagowanie na nie

Nasi eksperci stale monitorują sieć organizacji, serwery i punkty końcowe, szukając konkretnych wskaźników naruszenia i wzorców zachowań wysokiego ryzyka. W przypadku wykrycia zagrożenia jego pochodzenie, szczegóły i potencjalny wpływ są dokładnie badane i przekazywane zespołowi ds. reagowania w danej organizacji.


Dzięki świadczonym przez ISSP usługom zarządzanego wykrywania zagrożeń i reagowania na nie firmy i organizacje mogą w szybszy i bardziej skuteczny sposób wykrywać i reagować na zagrożenia cybernetyczne oraz radzić sobie z bardziej zaawansowanymi zagrożeniami, ponosząc przy tym niższe koszty.

triangle.png
Zarządzanie incydentami

Szybkość i skuteczność reakcji danej organizacji na incydent związany z bezpieczeństwem wyznaczają granicę między niewielkim zakłóceniem a dużym problemem. Każdy incydent, z którym nie poradzono sobie w odpowiedni sposób, może prowadzić do naruszenia danych lub awarii systemu, powodując znaczne szkody finansowe, prawne i wizerunkowe.


Usługi zarządzania incydentami ISSP pomagają firmom przetwarzać wszystkie zainicjowane incydenty, nie pozwalając, by jakiekolwiek zdarzenie, które stwarza zagrożenie, przemknęło się przez kontrolę bezpieczeństwa. Usługi te wspierają szybkie reagowanie na incydenty, przywracanie usługi i procesów oraz obniżają ryzyko potencjalnych incydentów w przyszłości. Pomagamy poradzić sobie z sytuacją w sposób, który minimalizuje szkody i zmniejsza zasoby niezbędne do odzyskiwania danych. Przetwarzanie i obsługa incydentów to jedno z najbardziej wymagających zadań dla zespołów IT, które zajmują się bezpieczeństwem cybernetycznym. Centrum Operacji Bezpieczeństwa ISSP jest gotowe, aby wziąć na siebie tę odpowiedzialność, umożliwiając zespołowi ds. bezpieczeństwa w danej organizacji skupienie się na rozwoju strategicznym.

triangle.png
Zarządzanie podatnością na zagrożenia

W ISSP stosujemy proaktywne podejście do zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury IT naszych klientów. Oferujemy usługi w zakresie sprawdzania luk w zabezpieczeniach, wyszukiwania anomalii, sprawdzania, czy zidentyfikowane luki można wykorzystać, szukania sposobów zapobiegania wykorzystywaniu luk oraz łatania tych luk. Śledzimy wszystkie luki wykryte podczas całego cyklu życia, ułatwiając ogólny proces zarządzania lukami.

triangle.png
Zarządzanie zgodnością z przepisami

Eksperci z Centrum Operacji Bezpieczeństwa ISSP pomagają organizacjom ocenić aktualnie wdrożone środki kontroli pod kątem wymagań i zalecają zmiany wymagane w celu spełnienia różnych norm i ram zgodności z przepisami bezpieczeństwa. Dzięki wdrożeniu odpowiednich środków kontroli firmy i organizacje będą stosować się do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych i procedur, a także utrzymywać ryzyko na akceptowalnym poziomie.

triangle.png
Platforma zarządzania logami

Podstawowym procesem bezpieczeństwa, który umożliwia organizacjom skuteczne wykonywanie zadań z zakresu kryminalistyki komputerowej i dochodzeń, jest praktyka zarządzania logami. Biuro Operacji Bezpieczeństwa ISSP oferuje platformę, która jest bezpieczna i dostępna on-line oraz lokalnie, a także zapewnia szeroką widoczność we wszystkich węzłach, szczegółowe raporty zgodności i gwarantowane dostarczanie logów.

bottom of page