top of page

CYBER

ISSP LABS & RESEARCH

Centrum badań ISSP Labs & Research Centre powstało w 2015 r. w celu świadczenia usług w zakresie kryminalistyki cyfrowej, obejmującej gromadzenie, przechowywanie, analizę i prezentację dowodów związanych z komputerem. 


Specjalizuje się w analizie elementów i systemów zabezpieczeń sieci komputerowych, w tym w testach penetracyjnych, dochodzeniach w sprawie ataków cybernetycznych poprzez gromadzenie i analizę dowodów, analizę próbek złośliwego oprogramowania i znajdowanie wskaźników naruszenia bezpieczeństwa.

NotPetya Reverse
Engineering
cross-red.png
Testy penetracyjne

Symulujemy atak na systemy i sieci IT, aby zidentyfikować luki, które mogą stanowić ryzyko dla twojej organizacji i zagrozić misji oraz krytycznym zasobom firmy. Testy penetracyjne pozwalają odkryć słabości, które atakujący może wykorzystać do tego, aby uzyskać dostęp do twojego środowiska i systemów. Wyniki testów penetracyjnych dostarczą wiedzę o słabych punktach, które narażają twoją organizację. Takie testy pomagają również ocenić reakcję pracowników na różne sytuacje i podjąć decyzję odnośnie tego, czy potrzebują oni dodatkowego szkolenia. 

cross-red.png
Ocena naruszeń

Identyfikujemy dowody bieżących lub przeszłych włamań do twojego środowiska informatycznego, oceniamy słabości i podatności architektury bezpieczeństwa oraz definiujemy, które praktyki w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego są zła, a których brakuje. Korzystając z rzeczywistej bazy danych wskaźników naruszeń, wzorców złośliwego zachowania i narzędzi kryminalistycznych pamięci, nasi eksperci oceniają ruch w sieci, serwery, punkty końcowe i logi w celu znalezienia odpowiedzi na pytanie, czy środowisko informatyczne twojej organizacji zostało naruszone. 
Identyfikacja zaatakowanych systemów i złych praktyk pomoże ci zrozumieć systemowe ryzyko i narażenie twojej organizacji, a także zwiększy twoją zdolność skutecznego reagowania na przyszłe incydenty.

cross-red.png
Analiza złośliwego oprogramowania i inżynieria wsteczna

Analizujemy próbki złośliwego oprogramowania, aby zrozumieć anatomię ataku, wyodrębnić wskaźniki naruszenia bezpieczeństwa i zbadać, czy doszło do naruszenia infrastruktury komputerowej. Dzięki najbardziej zaawansowanym technologiom i wiedzy ISSP Labs & Research Center oferuje rozwiązania, które mają znaczenie.

cross-red.png
Cyfrowe dochodzenia kryminalistyczne

ISSP Labs prowadzi dochodzenia cyfrowe, gromadzi i analizuje dowody cyberataków. Prace kryminalistyczne są wykonywane zgodnie z najnowszymi międzynarodowymi standardami i procedurami. Nasi eksperci śledzą najnowsze zagrożenia cybernetyczne i TTP wykorzystywane przez agentów i, z tej perspektywy, identyfikują nawet najtrudniejsze do znalezienia dowody cyberataków.

bottom of page