top of page

ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA CYBERNETYCZNEGO
DLA TWOJEJ BRANŻY

01.

USŁUGI BANKOWE I FINANSOWE

ISSP zapewnia rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa informacji, w tym systemy zwalczania nadużyć finansowych i usługi zarządzane dla banków, instytucji finansowych, firm z branży fintech, insurtech i regtech. Nasz zespół inżynierów i analityków świadczy usługi w zakresie projektowania, integracji i konserwacji bezpiecznych sieci informacyjnych, systemów i aplikacji dla banków oraz innych instytucji finansowych, a także w zakresie zgodności z międzynarodowymi standardami i lokalnymi przepisami.

Rozwiązania ISSP dla firm telekomunikacyjnych i mediów skutecznie pomagają zapobiegać atakom i włamaniom, wykrywać zagrożenia w sieciach i zwirtualizowanych heterogenicznych środowiskach komputerowych oraz zapewniają ciągłość cyfrowych usług telekomunikacyjnych.

02.

BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA I MEDIALNA

03.

BRANŻA ENERGETYCZNA, KOMUNALNA I PRODUKCJA

ISSP oferuje wysoce skuteczne rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego działań badawczych i rozwojowych oraz procesów produkcyjnych. Dzięki zintegrowanym systemom bezpieczeństwa informacji i zarządzania ryzykiem cybernetycznym zaprojektowanym specjalnie dla procesów przemysłowych zapewniamy kontrolę na każdym etapie produkcji, ochronę przemysłowych systemów informatycznych i kontrolerów oraz bezpieczeństwo dokumentów elektronicznych.
Zapewniamy ochronę cybernetyczną systemów produkcji i dystrybucji energii, autentyczność i integralność ich konfiguracji oraz bezpieczny dostęp do paneli sterowania.

04.

SŁUŻBA ZDROWIA

Organizacje służby zdrowia są jednymi z najbardziej narażonych na cyberataki, a wiele z nich nawet w podstawowym stopniu nie chroni swoich sieci, systemów i danych. Rozwiązania i usługi ISSP dla branży opieki zdrowotnej pomagają szpitalom i różnym instytucjom medycznym pokonać ataki szkodliwym oprogramowaniem szantażującym (ransomware), chronić przed kradzieżą tożsamości i danych medycznych, zabezpieczyć urządzenia medyczne IoT, zabezpieczyć elektroniczną dokumentację medyczną oraz inne dane o znaczeniu krytycznym dla ich działalności i misji. 

05.

ŚRODOWISKO RZĄDOWE I AKADEMICKIE

Rozwiązania ISSP dla instytucji rządowych i edukacyjnych pomagają chronić je przed zagrożeniami cybernetycznymi, które prowadzą do kradzieży danych i zakłócania świadczenia usług. ISSP świadczy usługi w zakresie oceny sieci i podatności na zagrożenia oraz dostarcza narzędzia i usługi, które skutecznie zwalczają zagrożenia cybernetyczne, chronią dane i operacje, zarządzają ryzykiem i spełniają wymagania w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami. 

bottom of page